Chính sách bảo mật Tydo88

Tydo88 cam kết bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người chơi. Chúng tôi hiểu rằng bạn quan tâm đến việc thông tin cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào và chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn theo cách tuân thủ Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn đăng ký tài khoản Tydo88, khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và khi bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Loại thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Thông tin cá nhân: Tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ nhà.
  • Thông tin tài khoản: Tên người dùng, mật khẩu, số dư tài khoản, lịch sử giao dịch.
  • Thông tin kỹ thuật: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, cài đặt thiết bị.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để:

  • Cung cấp cho bạn các dịch vụ của Tydo88.
  • Xác minh danh tính của bạn.
  • Xử lý các giao dịch của bạn.
  • Gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Bảo vệ bạn khỏi gian lận và lừa đảo.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với các bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho bạn.